Kompaniýa hakda

Biziň kompaniýamyz 2011-nji ýylda esaslandyryldy, Jiangsu welaýatynyň Yangangzhouou şäherinde ýerleşýär.Ösüşiň bu onýyllygynda müşderilerimiz Europeewropada, Demirgazyk Amerikada, Okeaniýada we Aziýanyň käbir ýerlerinde paýlanýar.Müşderiniň yzygiderli öwgüsi boldy.

Söwda, dizaýn we ýumşak oýunjak öndürmek bilen toplumlaýyn kärhana.Kompaniýamyz 5 dizaýner bilen dizaýn merkezini işleýär, Täze, moda nusgalaryny taýýarlamak üçin jogapkärdir.Topar örän täsirli we jogapkärdir, Iki günüň içinde täze nusga döredip, ony kanagatlandyrmagyňyza üýtgedip bilerler.

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns03
  • sns05
  • sns01
  • sns02